Fra papir til digitalt

En av Norges ledende boligprodusenter viser vei med digitale leveransebeskrivelser

Casestudie

Boligbygging i Norge er ikke det det engang var. Ved hjelp av digitale verktøy, har arkitekter og elementprodusenter optimalisert store deler av prosessen fra idé til virkelighet.

Likevel var det noe som manglet - et digitalt verktøy som kunne forenkle kommunikasjonen mellom boligprodusenten og sine kunder.

Tradisjonen i byggebransjen har vært å sette sammen alle opplysninger i et stort dokument, "leveransebeskrivelsen". Denne spesifiserer først de generelle leveransevilkår og betingelser som gjelder alle typer bolig, etterfulgt med tabeller som spesifiserer nærmere hva som er inkludert for hver type. 

Ulempen for både produsenten og kunden er at dokumentet ikke reflekterer prosjektspesifikke forhold eller tilpasningsmuligheter kunden benytter seg av. 

Løsningen vår

Det hjelper å tenke nytt

Med DexaForms bygger du opp en mal med innhold og input-parametere.

Så definerer du enkle operasjonsregler som kjører automatisk basert på input parameter, brukerens egenskaper og/eller tilgangsroller. 

Flere operasjoner kan kjøre etter hverandre for å håndtere komplisert forretningslogikk på en oversiktlig måte.

Alt dette forklares best med en demonstrasjon. 

Ta kontakt i dag for å lære mer om hvordan dynamiske dokumenter kan forenkle deres kundedialog og intern arbeidsflyt.

Ønsker du et konkurransefortrinn?

Ta kontakt i dag for mer informasjon.

Copyright © 2020 - Kodexa AS